دانلود رایگان


مقاله واكنش هاي تاريكي - دانلود رایگاندانلود رایگان در این بخش به این موضوع می پردازیم که مولکول های پرانرژی چگونه برای تولید ترکیبات قندی یا کربوهیدرات ها مورد استفادة ‌گیاه قرار می گیرند.

دانلود رایگان مقاله واكنش هاي تاريكي لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:95
در اين بخش به اين موضوع مي پردازيم كه مولكول هاي پرانرژي چگونه براي توليد تركيبات قندي يا كربوهيدرات ها مورد استفادة گياه قرار مي گيرند.
الف- چرخة كلوين: در سالهاي بين 1946 تا 1953 سه تن از دانشمندان به نامهاي ملوين كلوين، جيمز بشام و آندروبنسون راه متابوليكي تبديل گازكربنيك به قند را در گياهان كشف كردند. آنها اين كار را از طريق پيگيري از بين رفتن گازكربنيك راديواكتيو نشان دار در كشت هاي سلول هاي جلبك انجام داده اند. آزمايشهاي اولية كلوين نشان داد جلبك هايي كه به مدتي كه دقيقه و يا بيشتر در معرض گازكربنيك نشان دار قرار گرفته بودند، تركيب پيچيده اي از متابوليت هاي نشان دار، شامل قندها و اسيدهاي آمينه توليد كردند. با وجود اين ، تجزية جلبكي كه 5 ثانيه در معرض گازكربنيك نشان دار قرار گفته بود نشان داد كه اولين تركيب پايدار راديواكتيو فعال كه در جلبك تشكيل گرديد 3- فسفوگليسرات يا PG3 بوده است كه در ابتدا فقط از طرف گروه كربوكسيل (-COOH) نشان دار شده است. اين نتايج بلافاصله اين پيشنهاد را مطرح مي سازد كه PG3 توسط كربوكسيلاسيون يك تركيب دوكربنه به دست آمده است. چنين مادة پيش ساختي تاكنون كشف نشده است. چنانچه واكنش كربوكسيلاسيوني واقعاً اتفاق بيفتد فقط روي يك قند 5 كربنه به نام ريبولوز –5- فسفات يا RU5P انجام مي گيرد.
در نتيجة كربوكسيلاسيون قتند 5 كربنة ريبولوز –5- فسفات، يك قند 6 كربنه به دست مي آيد كه به دو تركيب سه كربنه تجزيه مي گردد و هر كدام از اين تركيبات سه كربنه به يك ملكول PG3 تبديل مي گردند. راه كلي اين تغيير و تبديل را كه در شكل شمارة 219 نشان داده شده است، چرخة كلوين و يا جرخة احسايي پنتوز فسفات مي نامند. اين راه شامل كربوكسيلاسيونيك پنتوز، تشكيل تركيبات قندي و بازيافت ريبولوز –5- فسفات يا Ru5P مي باشد.
در جريان جستجوي يافتن كربوكسيلاسيون مادة مور اثر، تركيبات حد واسط نشان دار فراوان ديگري كشف گرديدند. به عنوان مثال در مراحل اولية راه، ‏ فقط كربن هاي شماره 3 و 4 در قند 6 كربنة فروكتوز –1، 6- بيس فسفات يا FBP نشان دار هستند، ولي در مراحل بعدي تعداد كمتري از كربن هاي اين قند نشان دار شده و شمارة اين كربن ها كمتر از تركيبات قند در مراحل اولية راه است . مشاهدة جريان حركت كربن نشان دار در انواع مختلف قندهاي سه، پنج، شش و هفت كربنه ساختمان اصلي راه متابوليكي پيشندي كلوين را مشخص مي كند كه به طور كامل در شكل شمارة 219 آمده است. واقعيت بسياري از واكنش هايي كه قبلاً به صورت پيش بيني بيان شده بود در مطالعات بعدي آزمايشگاهي با استفاده از آنزيم هاي مختلف به تأييد رسيده است.
1-چرخة كلوين در يك فرايند دو مرحله اي از گاز كربنيك GAP توليد مي كند- چرخة كلوين را مي توان به دو مرحله تقسيم كرد:
مرحلة اول- مرحلة توليد (قسمت بالايي شكل شمارة 219) كه در آن سه مولكول ريبولوز –5- فسفات يا Ru5p با سه مولكول گازكربنيك براي توليد 6 مولكول گليسرآلدئيد –3- فسفات يا GAP وارد واكنش مي شوند. در اين واكنش هاي بيوشيميايي 9 مولكول ATP و 6 مولكول NADPH مورد استفاده قرار مي گيرد. طبيعت چرخه اي اين راه متابوليكي باعث مي شود كه اين فرايند بتواند به ازاي هر سه مولكول گازكربنيك مصرفي، معادل يك ملكول گليسرآلدئيد –3- فسفات يا GAP توليد نمايد. در اين نقطه از راه متابوليكي يك مولكول GAP مي تواند از چرخه خارج شده و در راههاي ديگر متابوليكي مورد استفاده سلول قرار گيرد.
مرحلة دوم: مرحلة بازيافت ( قسمت پاييني شكل شمارة 219) كه در آن اتم هاي كربن 5 مولكول گليسرآلدئيد –3- فسفات يا GAP باقيمانده ، شبه راه پنتوز فسفات، دريك سري از واكنش هاي بيوشيميايي شركت مي كند تا اينكه در نهايت براي شروع مجدد چرخة، سه مولكول ريبولوز –5- فسفات توليد نمايند. اين مرحله را مي توان به چهار سري واكنش به صورت زير تقسيم كرد. شماره واكنش ها با شمارة آنها در شكل شمارة 219 مطابقت دارد:
به طور كلي مي توان چرخة كلوين را در معادلة سادة ذيل خلاصه كرد:

بايد به اين نكته توجه كرد كه مرحلة دوم چرخة كلوين بدون استفاده از مولكول هاي پرانرژي ATP و NADPH انجام مي گيرد.
اولين واكنش چرخة كلوين فسفوريلاسيون ريبولوز –5- فسفات يا RU5P به كمك آنزيم فسفوريبولوكيناز است كه در اين واكنش ريبولوز-5 ، 5- بيس فسفات يا RuBP توليد مي گردد. بعد از كربوكسيلاسيون، مولكول RuBP مولكول 3- فسفوگليسرات به دست آمده ابتدا به مولكول 1،3- بيس فسفوگليسرات يا BPG تبديل شده و سپس به GAP تبديل مي شود.
مرحلة دوم چرخة كلوين با واكنش ايزومريزاسيون مولكول گليسرآلدئيد –3- فسفات به دي هيدروكسي استون فسفات يا DHAP توسط آنزيم تريوز فسفات ايزومراز آغاز مي شود كه اين واكنش برعكس واكنش معروف شمارة 5، راه گليكوليز است. بعد از اين واكنش، دي هيدروكسي استون فسفات مي تواند در مسير دو راه يكسان وارد واكنش هاي بيوشيميايي بعدي شود: واكنش ها شمارة 6 تا 8 و يا واكنش هاي شمارة 9 تا 11، واكنش هاي شمارة 6 و 9 از چرخة كلوين، واكنش هاي تراكم عامل آلدئيدي با دي هيدروكسي استون فسفات است كه اين واكنش ها به كمك آنزيم آلدولاز كاتاليز مي شوند . نتيجة آن اتصال دي هيدروكسي استون فسفات به يك آلدئيد است. واكنش شمارة 6 همچنين برعكس واكنش شمارة 4، راه گليكوليز است. واكنش هاي شمارة 7 و 10 واكنش هاي هيدروليز فسفات هستند كه از هر كدام از اين واكنش ها، يك مولكول فسفات معدني Pi توليد مي شود و اين واكنش به ترتيب توسط آنزيم هايي به نامهاي فروكتوز بيس فسفات از يا FBPase و سدوهپتولوز بيس فسفات از يا sbpASE كاتاليز مي شوند.


مقاله واکنش های تاریکی


تحقیق درباره واکنش های تاریکی


تحقیق درمورد واکنش های تاریکی


واکنش های تاریکی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فمينيسم و كاركردهاي خانواده | معرفت

منابع ... ـ آبوت، پاملا و والاس كلر، درآمدي بر جامعه‏شناسي نگرش‏هاي فمينيستي، ترجمه ...

سایت شخصی دکتر محمد رضا نوری دلوئی

مقاله هاي پژوهشي ارايه شده در گردهمايي ها و كنفرانس هاي داخلي و بين المللي

ایران ترجمه - فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌ های …

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده . فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه ...

روغن زيتون چگونه تهيه می شود و مشخصات كيفی آن …

روغن زيتون چگونه تهيه می شود و مشخصات كيفی آن چیست ؟

روغن زيتون چگونه تهيه می شود و مشخصات كيفی آن …

روغن زيتون چگونه تهيه می شود و مشخصات كيفی آن چیست ؟

علوم تجربی - نور-چشمه نور-سایه - efa.ir

تاریخ : ، -78 فروردين ماه، -621 موضوع : علوم پایه,فیزیک: نور-چشمه نور-سایه . نور مرئی (که ...

موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي

پیش درآمد : مطلب پیش رو مقاله ای نوشته سپهبد خلبان شاپور(عبدالله) آذربرزین است او به ...

علوم تجربی - نور-چشمه نور-سایه - efa.ir

تاریخ : ، -78 فروردين ماه، -621 موضوع : علوم پایه,فیزیک: نور-چشمه نور-سایه . نور مرئی (که ...

روغن زيتون چگونه تهيه می شود و مشخصات كيفی آن …

روغن زيتون چگونه تهيه می شود و مشخصات كيفی آن چیست ؟

ایران ترجمه - فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌ های …

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده . فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه ...

نگاهي به رنگ‏ها در قرآن - maarefquran.org

در قرآن از رنگ‌هاي زرد، سبز، سفيد، قرمز و سياه به صراحت ياد شده و از رنگ‌هاي ديگر به ...

موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي

پیش درآمد : مطلب پیش رو مقاله ای نوشته سپهبد خلبان شاپور(عبدالله) آذربرزین است او به ...

ایران ترجمه - فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌ های …

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده . فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه ...

علوم تجربی - نور-چشمه نور-سایه - efa.ir

تاریخ : ، -78 فروردين ماه، -621 موضوع : علوم پایه,فیزیک: نور-چشمه نور-سایه . نور مرئی (که ...

علوم تجربی - نور-چشمه نور-سایه - efa.ir

تاریخ : ، -78 فروردين ماه، -621 موضوع : علوم پایه,فیزیک: نور-چشمه نور-سایه . نور مرئی (که ...

علوم تجربی - نور-چشمه نور-سایه - efa.ir

تاریخ : ، -78 فروردين ماه، -621 موضوع : علوم پایه,فیزیک: نور-چشمه نور-سایه . نور مرئی (که ...

علوم تجربی - نور-چشمه نور-سایه - efa.ir

تاریخ : ، -78 فروردين ماه، -621 موضوع : علوم پایه,فیزیک: نور-چشمه نور-سایه . نور مرئی (که ...

تحليل معناشناختي «قرب الي الله» در قرآن كريم

عنوان مقاله : تحليل معناشناختي «قرب الي الله» در قرآن كريم

بارداری هفته به هفته (هفته 29 تا 40)

بارداری هفته به هفته (هفته 29 تا 40) هفته بیست و نهم . کودک شما چگونه تغییر می کند؟ اكنون ...

سایت شخصی دکتر محمد رضا نوری دلوئی

مقاله هاي پژوهشي ارايه شده در گردهمايي ها و كنفرانس هاي داخلي و بين المللي

نگاهي به رنگ‏ها در قرآن - maarefquran.org

در قرآن از رنگ‌هاي زرد، سبز، سفيد، قرمز و سياه به صراحت ياد شده و از رنگ‌هاي ديگر به ...

بررسي جايگاه گوش و چشم در قرآن و نهج‌البلاغه و …

بررسي جايگاه گوش و چشم در قرآن و نهج‌البلاغه و فلسفه تقدم گوش بر چشم در قرآن و نهج ...

الف - انحطاط جهان اسلام؛ دلایل و ریشه های تاریخی

مقاله خیلی خوبی بود. مشابه این بحث در مقاله ای بنام پروتستانیزم اسلامی نوشته مرحوم ...

نگاهي به رنگ‏ها در قرآن - maarefquran.org

در قرآن از رنگ‌هاي زرد، سبز، سفيد، قرمز و سياه به صراحت ياد شده و از رنگ‌هاي ديگر به ...

طب قرآنی -درمان گياهي-عرفان روانشناسي - توصيه هاي

طب قرآنی -درمان گياهي-عرفان روانشناسي - توصيه هاي دكتر خدادادي - گیاهان داروئی وسلامتی ...

علوم تجربی - نور-چشمه نور-سایه - efa.ir

تاریخ : ، -78 فروردين ماه، -621 موضوع : علوم پایه,فیزیک: نور-چشمه نور-سایه . نور مرئی (که ...

پاورپوینت آشنایی با هرس

دانلود پروژه امی بودن پیامبر

تحقیق و بررسی در مورد خسارت مازاد بر دیه

پاورپوینت در مورد تنوع گياهي و پراكنش گياهان دارويي استان همدان

تحقیق در مورد مقدمه‌اي بر مديريت منابع انساني 22 ص

پاورپوینت كنترل آماري فرآيند(spc)

دانلود اقدام پژوهی مشکلات املایی دانش آموز دوم دبستان..

تحقیق درمورد حجامت چیست و چه نقشی در طب سنتی دارد

دانلود پاورپوینت ضوابط و مقررات شهرسازی تهران

پاورپوینت تکنیک های تایید هویت توزیع شده برای شبکه های بیسیم