دانلود رایگان


دانلود پاورپوینت شیمی آلی فلزی، سوابق تاریخی، وطبقه بندی عمومی ترکیبات آلی فلزی - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود شیمی آلی فلزی, سوابق تاریخی, وطبقه بندی عمومی ترکیبات آلی فلزی ,پاورپوینت شیمی آلی فلزی, سوابق تاریخی, وطبقه بندی عمومی ترکیبات آلی فل

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت شیمی آلی فلزی، سوابق تاریخی، وطبقه بندی عمومی ترکیبات آلی فلزی لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : .PPT ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
قسمتی از متن .PPT :
تعداد اسلاید : 17 اسلاید
پس ازمطالعه این فصل دانشجوبایدتوانایی های زیرراکسب کرده باشد:
۱−۱ – محدوده وحوزه مطالعات مبحث شیمی آلی فلزی رابیان کند.
۲−۱ – ویژگی مشخصه همه ترکیبات آلی فلزی رامشخص کند.
۳−۱ – عبارت ترکیبات آلی فلزی راتعریف کند.
٤−۱ – سوابق تاریخی وسیرپیدایش وتکامل مبحث شیمی آلی فلزی رامختصرا"شرح دهد.
۱–۵ – انواع ترکیبات آلی فلزی را براساس جایگاه عناصردرجدول تناوبی ونوع پیوند کربن- عنصرطبقه بندی کند.
۱- ٦ – نامگذاری ترکیبات آلی فلزی

شیمی آلی فلزی بعبارتی یک مبحث قدیمی است وازنظردیگربخش جدیدی درشیمی بشمارمی آید،بحث قدیمی است زیرا اولین ترکیب آلی فلزی درحدود ۲۲۰سال قبل تهیه گردید ولی بحث جدید آن ازچهل سال پیش بطورگسترده موردبررسی قرارگرفت وامروزه یک بخش مستقلی از شیمی عناصرمحسوب میگردد. شیمی آلی فلزی ترکیباتی را موردبررسی قرار می دهد که حداقل دارای یک پیوند کربن- فلز(M-C ) باشند.مانند6 Cr(CO) که این پیوندمی تواند بصورت یک پیوند کوالانسی ساده مانندPb(C2H5)4] ] یا یک پیوند داتیومانند فروسن2(- C5H5 )Feویا یونی مانندNa+C2H5 باشد. مقدمه حال براساس این تعریف ترکیباتی مانندآلکوکسبد فلزات Al(OC2H5)3] ] وترکیباتی نظیر LiN(CH3)2 جزء ترکیبات آلی فلزی نمی باشند، زیرادراین ترکیبات پیوند فلز- کربن وجودندارد. بعبارت دیگراین ترکیبات مشتقات آلی فلزی هستند ولی ترکیبات آلی فلزی نیستند. بعبارت دیگر تعریف فوق رامی توان بدین ترتیب اصلاح کرد، که شیمی آلی فلزی به بحث درموردترکیباتی می پردازد که درآنها گروه آلی بوسیله کربن به اتمی که الکترونگاتیویته آن کمترازکربن باشد، متصل گردد. بنابراین ترکیبات آلی هالوژنهای سبکتروکالکوژنها(اکسیژن، گوگرد،سلنیم، تلور) خارج ازمحدوده شیمی آلی فلزی قراردارند، امامشتقات آلی، بورسلسیم وآرسنیک دراین محدوده قرارمی گیرند،زیرااین عناصرشبه فلزهستند.البته دراین میان فسفرموقعیت خاصی دارد.زیراگرچه الکترونگاتیویته این عنصرکمترازکربن است. اما ترکیبات آن بطورکلی ترکیبات آلی فلزی تلقی نمی شوند. ترکیبات آلی فسفربه قدری متنوع ومتعددند که شعبه نسبتا" مستقلی تحت عنوان ترکیبات آلی فسفرتشکیل می دهند. همچنین خواص غیرفلزی فسفرآنقدربرجسته وآشکاراست که قراردادن ترکیبات آلی آن درگروه ترکیبات آلی فلزی واقع بینانه به نظرنمی رسد.شایددرآینده مبحثی به نام ترکیبات آلی –شبه فلزی توسعه یابد ودرآن ترکیبات عناصری که از نظرالکترونگاتیوی درحدودکربن هستند(مانندفسفر،گوگرد،سلنیم،بور،سیلیسیم وآرسنیک) بررسی شود. عملا"همه عناصربجزگازهای نجیب با کربن پیوند تشکیل می دهند. بنابراین، شیمی آلی فلزی مشتقات آلی فلزات قلیایی وقلیایی خاکی ، فلزات اصلی (گروههای اصلی)، فلزات واسطه (فلزات بلوک d ،لانتانیدها وآکتنیدها)،وبعضی ازغیرفلزات(یاشبه فلزات)ازقبیل بور،آنتیموان وتلوررادرخودجای می دهد. ٤−۱ – طبقه بندی ترکیبات آلی فلزی ترکیبات بسیارمتنوع ومتعددآلی فلزی براساس آرایش الکترونی فلزوجایگاه آن درجدول تناوبی ، ودرنتیجه نوع پیوند طبقه بندی می شوند. بنابراین، ترکیبات آلی فلزی رامی توان به عنوان مشتق


دانلود شیمی آلی فلزی


سوابق تاریخی


وطبقه بندی عمومی ترکیبات آلی فلزی


پاورپوینت شیمی آلی فلزی


سوابق تاریخی


وطبقه بندی عمومی ترکیبات آلی فل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بنر لایه باز فروشگاه فرش

تشكيل بسيج

تحقیق؛. يوم الله 22 بهمن

دانلود پاورپوینت شیمی آلی فلزی، سوابق تاریخی، وطبقه بندی عمومی ترکیبات آلی فلزی

مقاله درباره صفحه نمايشهاي لمسي

پاورپوینت درس 11دین و زندگی1 پایه دهم (دوستی با خدا)

تحقیق؛ بلوغ و ناگهان همه چيز تغيير مي كند

تحقیق سبك شناسي هنر

دانلود پاورپوینت روش های مدیریت سلامت جنسی

تحقیق درباره : ازدواج در اسلام