دانلود رایگان


تحقیق آماده در مورد نظریه انسان سالم در نظام اخلاقی رازی - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق آماده در مورد نظریه انسان سالم در نظام اخلاقی رازی با فرمت ورد2003 قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها در 16 صفحه آماده چاپ و تحویل می باشد.

دانلود رایگان تحقیق آماده در مورد نظریه انسان سالم در نظام اخلاقی رازی
عنوان : نظریه انسان سالم در نظام اخلاقی رازی
فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )
تعداد صفحات : 16 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه
فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)
پشتیبانی : 09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی
★ تحقیق دارای نتیجه گیری است .
فهرست :

چکیده 3
مقدمه 3
پیشینه تاریخی طب‌انگاری اخلاق 4
تقریر نظریه سلامت نزد رازی 6
تعریف سلامت 6
شاخص‌های سلامت 7
پیشگیری و درمان تدریجی 7
نظریه لذت مبنای نظریه سلامت 8
شناخت عیوب نفس 8
نقد نظریه سلامت نفس رازی 9
نقد نظریه اخلاقی سلامت‌محور نزد رازی 12
نتیجه 13
پی نوشت ها 14
منابع 15چکیده :
محمدبن زکریای رازی از فیلسوفان متقدم با تأثّر از جالینوس، نظام اخلاقی سلامت‌محور ارایه می‌کند. طب‌انگاری اخلاق، بنیان این نظام است. تحلیل و نقد نظریه سلامت و انسان سالم نزد زکریای رازی در پرتو مقایسه آن با دیدگاه‌های رقیب مسأله تحقیق حاضر است. رازی سلامت را به حاکمیت عقل سنجش‌گر بر خواسته‌ها، تصمیم‌ها و رفتارهای آدمی تعریف می‌کند و در موارد مختلف سه ملاک را به منزله نشانگر آن به کار می‌برد: حد وسط بین افراط و تفریط، حداقل کفایت و نیاز در برخورداری و سنجش بین لذت و رنج حاصل رفتار. وی شناخت عیوب نفس از طریق مراجعه به دیگران و ترغیب آنان به عیب‌جویی را گام نخست در حفظ سلامت می‌داند. وضعیت طبیعی انسان، سلامتی است و بیماری نفس به وسیله هوی بر آن عارض می‌شود. سلامت و بیماری حاصل چالش مستمر بین عقل (عملی) و هوی است. یکی از مبانی نظریه سلامت، تفسیر رازی از لذت است که آن را امر ثانوی و در رفع وضعیت رنج‌آور تعریف می‌کند. نظریه سلامت رازی از حیث تحویلی‌نگری (یک، تحویل سلامت انسان به سلامت نفس، تحویل سلامت نفس به سلامت روان‌شناختی در مفهوم روان‌شناسان سلب‌گرا)، فردگرایی افراطی و غفلت از مدخلیت زندگی اجتماعی در سلامت، حداقل‌گرایی در مؤلفه‌های سلامت روان، قابل نقد است.
مقدمه :
تندرستی به معنای سلامت جسمانی یکی از کاربردهای واژه سلامت است و حصر مفهوم سلامت در آن، تقلیل‌گرایی در مفهوم است. بر حسب تعریف سازمان جهانی بهداشت WHO سلامت سه بُعد جسمانی، روانی و اجتماعی دارد. عده‌ای سلامت معنوی را نیز به منزله یکی از ابعاد سلامت مورد بحث قرار می‌دهند. اگرچه از روزگار فروید به بعد، روان‌شناسان با مفهوم سلامتِ روان و انسان سالم ارتباط وثیقی پیدا کردند اما حکیمان از زمان جالینوس با مفهومِ سلامتِ روان سروکار داشتند. نظریه‌پردازی معطوف به تفسیر سلامتِ نفس نزد حکیمان در اخلاق‌پژوهی به میان آمد. یکی از کسانی که نظریه سلامت نفس را محور سامان‌بخشی به اخلاق و تدوین نظام اخلاقی قرار داد، محمدبن زکریای رازی (251-323) است. وی، طبیب و فیلسوف مشهور ایرانی از پُرکارترین دانشمندان روزگار خود است و تا زمان نگارش سیره فلسفی، به تألیف قریب به دویست رساله و کتاب پرداخته است (1371، 109). رازی در طب و فلسفه، روش جالینوس را ادامه می‌دهد و به همین دلیل او را جالینوس عرب (جالینوس دورۀ اسلامی) خوانده‌اند (ابن ابی اصعیبه، 1965، 415).
پی نوشت ها :

[1] . De Boer
[2] . Paul Kraus
[3] . شجاعی، محمدصادق، نظریه‌های انسان سالم با نگرش به منابع اسلامی، قم: مؤسسه امام خمینی(ره)، 1389.
[4]. رازی، فخرالدین، التفسیر الکبیر، بیروت، دارالکتب العلمیۀ، بی‌تا، ج 17، صص 92-96.
[5]. شریف محمد میان، تاریخ فلسفه در اسلام، ترجمه فارسی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1370.ج 4، ص 306.
[6]. نقد طبیب انگاری نبی را نک؛ فرامرز قراملکی، احد و س. سلمان ماهینی، نبوت، شرح جامع تجرید الاعتقاد، تهران، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع) واحد خواهران، 1388، صص 60-63.
[7] . The Diagnosis and Cure of the Soul’s Passion
[8] . The Diagnosis and Cure of the Soul’s Errors
[9] . productivity
[10] . pleasure
[11] . satisfied interpersonal
[12] . sight
[13] . wisdom
[14] . Reinhold Niebuhr


منابع :

- ابن ابی اصعیبه، عیون الانباء فی طبقات الاطباء، بیروت: بی­نا، 1965م.
- ابن‌سینا، الاشارات و التنبیهات مع شروح، تهران: آرمان، 1377.
- ابن قیم جوزیه، طب نبوی، قاهره: بی­نا، 1377.
- ابوزید بلخی، احمدبن­سهل، مصالح الابدان و الانفس، به کوشش فؤاد سزگین، فرانکفورت: بی­نا، 1405ق/ 1989م.
- بدوی، عبدالرحمن، رسائل فلسفیة، قاهره: بی­نا، 1983.
- جالینوس، رسالة فی الاخلاق، در: دراسات و نصوص فی الفلسفۀ و العلوم عندالعرب، عبدالرحمن بدوی، الطبعۀ الاولی، بی­جا: المؤسسۀ العربیۀ للدراسات و النشر، 1981.
- رازی فخرالدین، التفسیر الکبیر، بیروت: دارالکتب العلمیۀ، بی‌تا.
- رازی محمدبن زکریا، الطب الروحانی، بی­جا: مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران، دانشگاه مک گیل، 1386.
- ، السیرۀ الفلسفیة، تصحیح و مقدمه پول کراوس، مترجم عباس اقبال، چاپ دوم، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1371.
- راغب اصفهانی، حسین­بن­محمد، مفردات الفاظ قرآنی، ترجمه مصطفی رحیمی­نیا، تهران: سبحان، 1385.
- رتشرد یوسف مکارئی السیوعی، التصانیف المنسوبۀ الی فیلسوف العرب، بغداد: بی­نا، 1962.
- اخوان الصفا، رسائل، مصر: بی­نا، 1928م.
- شجاعی، محمدصادق، نظریه‌های انسان سالم با نگرش به منابع اسلامی، قم: مؤسسه امام خمینی(ره)، 1389.
- شریف، محمدمیان، تاریخ فلسفه در اسلام، ج4، ترجمه فارسی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1370.
- شریعتی، علی، میعاد با ابراهیم، مجموعه آثار29، تهران: مونا، 1370.
- الطوسی، شیخ ابوجعفر، التبیان فی تفسیر القرآن، بی­جا: بی­نا، بی­تا.
- فارابی ابونصر، فصول منتزعة، محقّقة الدکتور فوزی متری نجّار، تهران: الزهرا، 1405ق.
- فرامرز قراملکی، احد، درآمدی بر اخلاق حرفه‌ای، تهران: سرآمد، 1387.
- فرامرز قراملکی، احد و س. سلمان ماهینی، نبوت، شرح جامع تجرید الاعتقاد، تهران: مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع) واحد خواهران، 1388.
- محقق، مهدی، شرح احوال، آثار و افکار رازی، در رازی، السیرۀ الفلسفیة، بی­جا: بی­نا، بی­تا.
- مولوی، جلال‌الدین محمد، مثنوی معنوی، به کوشش محمدرضا برزگرخالقی، تهران: زوّار، 1380.منابع از کتب معتبر علمی می باشد.
لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .
پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


تحقیق


تحقیق آماده


نظریه انسان سالم در نظام اخلاقی رازی


فایل تحقیقنظریه


نظریه انسان


انسان


انسان سالم


سالم


سالم در


در نظام


نظام


نظام اخلاقی


ا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اعضاي هيأت علمي: مهدی میرزایی

دانشگاه صنعتی شاهرود ششمین دانشگاه صنعتی ایران که در شهرستان شاهرود در استان سمنان ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1

تعداد همسران پیامبر اکرم(ص) چندتا بوده؟ نام آنها چه بوده ...

چرا پیامبر خدا فرهنگ های غلط و به شدت غیر اخلاقی و انسانی اون زمان رو در مورد کنیز و ...

دیدگاه قرآن نسبت به عشق و علاقه بین دو جنس مخالف چیست ...

سلام اولا ازدواج دو نوع است و ازدواج موقت با شروط کمتر در چنین مواقعی ممکن است. ثانیا ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1

اعضاي هيأت علمي: مهدی میرزایی

دانشگاه صنعتی شاهرود ششمین دانشگاه صنعتی ایران که در شهرستان شاهرود در استان سمنان ...

اعضاي هيأت علمي: مهدی میرزایی

دانشگاه صنعتی شاهرود ششمین دانشگاه صنعتی ایران که در شهرستان شاهرود در استان سمنان ...

ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت

بحران دنباله دار افسردگی در بریتانیا/کاهش شدید احساس شادی زنان; پنج علامت بیماری زوال ...

ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت

بحران دنباله دار افسردگی در بریتانیا/کاهش شدید احساس شادی زنان; پنج علامت بیماری زوال ...

ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت

بحران دنباله دار افسردگی در بریتانیا/کاهش شدید احساس شادی زنان; پنج علامت بیماری زوال ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1

دیدگاه قرآن نسبت به عشق و علاقه بین دو جنس مخالف چیست ...

سلام اولا ازدواج دو نوع است و ازدواج موقت با شروط کمتر در چنین مواقعی ممکن است. ثانیا ...

جفای جمهوری اسلامی به احمد مفتی زاده | محسن کدیور

متفکر نواندیش و مبارز کرد اهل سنت . ویرایش سوم با اصلاحات و اضافات بسیار. پیشگفتار

جفای جمهوری اسلامی به احمد مفتی زاده | محسن کدیور

متفکر نواندیش و مبارز کرد اهل سنت . ویرایش سوم با اصلاحات و اضافات بسیار. پیشگفتار

پاورپوینت درس 6 دین و زندگی 1 پایه دهم ( واقعه بزرگ )

بررسی مسائل مربوط به طراحی Anechoic Chamber ها